CAPACITAT I VELOCITAT. EL VALOR DE L’EQUILIBRI.

Capacitat i velocitat són els dos factors que hauríem de tenir en compte a l’hora d’escollir un equip d’impressió ja que seran determinants “a posteriori” per mesurar la rendibilitat i la productivitat.

Analitzant ambdues variables, veurem perquè són essencials per a qualsevol empresa i podrem establir una sèrie de nivells òptims que ens ajudaran a diferenciar quins són els equips adequats i quins no.

CAPACITAT I VELOCITAT

  

Quina és la capacitat de treball d’una impressora?

S’entén per capacitat de treball, la quantitat de pàgines que una impressora pot imprimir en un mes, es a dir, el nivell o càrrega d’impressió mensual per a la que ha estat expressament dissenyada i construïda.

Es tracta d’una idea senzilla, però hem de valorar que actualment existeixen dos indicadors diferents pel que fa a la capacitat d’impressió: el nivell òptim o recomanat i el nivell màxim.

Pel que fa al nivell òptim d’impressió mensual ens estem referint al màxim d’impressions que el fabricant recomana per treure el millor profit de la impressora. Normalment sol ser una franja bastant amplia, que en les solucions d’impressió més avançades, cobreix sense problemes les necessitats de petites i grans empreses.

Si ens movem dins el paràmetres de volum òptim d’impressió, estarem fent el millor ús possible del nostre equip i això tindrà efectes beneficiosos per a la vida útil de la impressora i de retruc per la nostra butxaca i la nostra productivitat.

 

Per nivell màxim d’impressió mensual s’entén el límit que pot aconseguir un equip. Aquest límit acostuma a ser molt alt fins i tot en les impressores més petites, però s’ha d’interpretar únicament com un indicador de que en situacions excepcionals l’equip pot assolir un plus de rendiment en cas necessari.

L’ideal es treballar amb impressores que cobreixin les nostres necessitats en la seva franja d’impressió mensual òptima, i no referenciar-nos pel màxim nivell d’impressió.

 

Què és la velocitat de treball en una impressora?

La velocitat de treball en una impressora és la quantitat de pàgines que aquesta pot imprimir en un període determinat de temps. Normalment es pren com a referència el màxim de pàgines que imprimeix per minut.

A l’hora de mesurar aquesta dada, hi ha elements que poden alterar el resultat com ara el tipus de paper, el fet d’imprimir a doble cara i la qualitat d’impressió que tenim configurada, per tant hem d’anar amb compte a l’hora d’interpretar aquests valors.

 

 

 

 

 

 

 

Capacitat i velocitat. Valorables en conjunt.

Ara que ja sabem que és exactament cadascun d’aquests elements, podem entendre millor perquè hem de valorar-los conjuntament. Veiem un exemple:

Si tenim una empresa amb unes necessitats d’impressió de 7.000 pàgines al mes i treballem amb un equip que té un nivell òptim de 1.500 i un màxim de 10.000 pàgines mensuals, hem triat malament, ja que ens estarem movent en un valor superior al que bé recomanat per fabricant i l’equip de ben segur que no tindrà la velocitat adequada per als nostres cicles de treball.

Si aquest equip amb el que treballem imprimeix 10 pàgines per minut, necessitarem 4 hores per imprimir 2500 pàgines, per tant, estarem forçant l’equip a treballar per sobre de la seva capacitat òptima.

 

CAPACITAT I VELOCITAT

 

Relació capacitat-velocitat d’impressió per a cada necessitat d’impressió:

  • Per menys de 500 pàgines al mes: 6 pàgines per minut.
  • Per entre 500 i 1.500 pàgines al mes: 10 pàgines per minut com a mínim.
  • Per entre 2.000 i 3.000 pàgines al mes: 20 pàgines per minut com a mínim.
  • Per més de 3.000 pàgines al mes: de 30 a 40 pàgines per minut.

 

Avantatges de treballar amb un equip equilibrat en quan a capacitat i velocitat:

  • Manteniment òptim del flux de treball
  • Agilitat i dinamisme en l’entorn de treball, menys estones esperant.
  • Flexibilitat a l’hora d’assumir puntes de treball.
  • Ens permetrà créixer sense haver de canviar l’equip.
  • Aconseguirem un entorn d’impressió eficient i optimitzat.

 

 

Vols més informació?

 

 

 

 

Deja un comentario