MEDI AMBIENT – HP

Els programes i les iniciatives sobre sostenibilitat mediambiental d’HP (programes de reciclatge i disseny de productes tenint en ment el medi ambient) estan ajudant a millorar el rendiment mediambiental.

MEDI AMBIENT

Van començar reciclant maquinari al 1987, i han recuperat més d’1 milió de tones de productes per a la seva reutilització o reciclatge des de llavors. En 2010, van produir més de 310 milions de consumibles d’injecció i làser que contenien materials del seu procés de reciclatge de “circuit tancat”.

El lideratge d’HP en la reducció de l’impacte mediambiental dels seus productes tecnològics ha reportat nombroses certificacions que avalen les seves innovacions tecnològiques i de disseny.

 

                     Guia ecològica HP                           Informe de ciutadania global d’HP 

                  Certificat Energy Star®                                   Certificat Blue Angel