MEDI AMBIENT – KONICA MINOLTA

Com a fabricant capdavanter de màquines d’oficina i tecnologia d’alta producció, Konica Minolta afronta seriosament les seves responsabilitats com a ciutadà corporatiu. La protecció del medi ambient és un dels desafiaments i una part essencial de la filosofia de gestió de la companyia.

«La filosofia de gestió de Konica Minolta es basa en la creació d’un nou valor. Això no significa que no s’hagin creat abans nous productes amb característiques innovadores. El nou valor que és part de la seva missió a més siginifica noves formes de cuidar el medi ambient.»             Masatoshi Matzusaki» president i CEO de Konica Minolta Holding, Inc.

ReduccionesCO2-487x433_d60eab6405

Konica Minolta té en compte diversos aspectes mediambientals en els seus productes. Aquest enfocament comença amb la recerca i el desenvolupament de nous productes i serveis, continua a través de processos interns integrant la cadena de clients i de proveïdors i, completa el cercle amb el reciclatge dels dispositius antics.

Sempre han donat prioritat a la seva responsabilitat amb el món en què vivim. Per aquesta raó han desenvolupat nombroses característiques i tecnologies propietàries de Konica Minolta per ajudar a minimitzar l’impacte que l’ús dels nostres productes ocasiona en el medi ambient.

 

                Guia ecològica Konica Minolta                     Informe mediambient 2012