TRES GRANS AVANTATGES EN FISCALITZAR L’ÚS DE LES IMPRESSORES

Optimitzar un entorn d’impressió pot ser un procés llarg i complex. Per tirar-ho endavant de manera efectiva hem de ser coneixedors de l’estat general i del grau d’aprofitament.

 

En realitat no totes les empreses són conscients dels avantatges que els pot aportar quelcom tan senzill com la fiscalització de l’ús en un entorn d’impressió, així que mirarem d’analitzar aquesta qüestió i repassarem els tres grans beneficis que podem obtenir.

 

 

Identificar incidències

És sens dubte un dels valors més importants que ens aportarà la fiscalització de l’ús de les impressores ja que ens permet trobar ineficiències gràcies al seguiment que farem del seu ús. Per exemple, podríem detectar abusos d’ús pel que fa a la impressió en color o a la qualitat en que imprimim i altres hàbits inapropiats i perjudicials per a la nostra empresa.

 

Entendre com imprimeix la nostra empresa

Això és molt important ja que no totes les empreses imprimeixen igual ni tenen les mateixes necessitats. Per exemple, si tenim un departament que imprimeix unes 4.000 pàgines al mes però de manera intermitent, podria ser una bona idea optar per una solució de tinta, de la mateixa manera, si tenim un departament amb el mateix volum d’impressió però de manera regular, l’opció adequada seria una impressora làser.

 

Informació valuosa que ens ajuda a millorar

Amb la fiscalització aconseguirem importants dades que ens ajudaran a conèixer aspectes i detalls importants del nostre entorn d’impressió i sobre aquestes dades podrem treballar per anar optimitzant els processos.

És bona idea barrejar tinta i làser en un mateix entorn d’impressió?

 

Com ja hem comentat les empreses tenen necessitats d’impressió diferents i l’ús de solucions d’impressió basades en tinta i en làser ens ajudarà a aconseguir el màxim grau d’eficiència.

Les impressores de tinta poden cobrir necessitats d’impressió elevades de manera eficient i a baix cost, sense renunciar a una qualitat d’impressió professional i a avançades funcions de gestió i seguretat.

Per altra banda, en el mateix entorn de treball podem tenir departaments que només treballin amb grans quantitats de documents monocrom i aquí és on hauríem de pensar en impressores làser adequades al volum i a les seves necessitats concretes. (http://www.reprogir.cat/capacitat-i-velocitat-valor-equilibri/)

 

 

Què ens ofereix un entorn d’impressió híbrid?

Plena optimització. Estarem treballant amb l’equip adequat a les necessitats reals i a les particularitats de cada grup de treball i per tant disposarem d’un entorn d’impressió eficient i totalment optimitzat.

Seguretat i gestió. Els avenços tecnològics dels nostres partners ens garanteixen l’absoluta compatibilitat dels dos sistemes sense sacrificar funcions de seguretat ni de gestió.

Reducció de costos. Aconseguirem un bon equilibri entre rendiment i costos que ens permetrà completar qualsevol cicle de treball amb la menor despesa possible.

 

 

 

Deja un comentario