ESTÀS PREPARAT PER A L’APAGADA ANALÒGICA?

Has sentit a parlar de la Telefonia IP?

 

ESTÀS PREPARAT PER A L’APAGADA ANALÒGICA?

 

La telefonia IP es basa en la tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol). És l’encarregada de transformar la veu en paquets de dades perquè es puguin enviar a través d’internet. Això vol dir que es deixen d’utilitzar els circuits només per a telefonia i s’envia el senyal de veu en forma digital a través d’internet o de qualsevol xarxa IP.

El trànsit de Veu per IP, pot circular per qualsevol xarxa IP, incloent-hi les connectades a Internet. Un exemple serien les xarxes d’àrea local (LAN).

Cal diferenciar entre Veu per IP (VoIP) i Telefonia sobre IP.

· VoIP és el conjunt de normes, dispositius, protocols, etc., que permet comunicar veu sobre protocol IP

· Telefonia sobre IP és el servei telefònic disponible, amb numeració, i realitzat amb tecnologia VoIP.

ESTÀS PREPARAT PER A L’APAGADA ANALÒGICA?

El principal avantatge d’aquest tipus de serveis és el cost. Una trucada mitjançant telefonia IP és en la majoria dels casos més barata que el seu equivalent en telefonia convencional. Això és degut, principalment, perquè es fa servir la mateixa xarxa per a la transmissió de dades i de veu.

 

La telefonia IP et permet parlar des de qualsevol lloc del món. Pots fer servir un número fix des de qualsevol punt amb internet, i et permet estar connectat i reduir significativament despeses de roaming o d’oficines remotes.

 

Integra serveis de valor que la telefonia tradicional habitualment factura per separat, com ara la identificació de trucades, les trucades en espera, la transferència de trucades i altres.

Amb una línia telefònica IP, es pot fer més d’una trucada per la mateixa línia. Això genera un gran estalvi de costos pel que fa a les trucades sortints. Això també permet als negocis, accedir a un servei de línies rotatives utilitzant una sola línia o menys línies del que seria habitual.

La telefonia IP pot ser molt útil en qualsevol entorn empresarial. Les empreses que tenen delegacions o oficines en diferents ubicacions, poden comunicar-se internament sense cap cost, ja que les trucades internes són gratuïtes.

 

ESTÀS PREPARAT PER A L’APAGADA ANALÒGICA?

 

Permet establir comunicacions tipus conferència en les que poden intervenir més d’un interlocutor. Mitjançant determinades aplicacions també podem afegir serveis com: missatgeria instantània, videoconferència, etc.

La integració amb el sistema informàtic permet fer i rebre trucades des dels ordinadors, marcar des del navegador, des del programa de contactes o des de l’ERP. Estalvies temps i no pots equivocar-te al marcar.

Connecta el teu telèfon IP a qualsevol punt d’internet i seràs una extensió més. Tindrà les mateixes prestacions que les extensions ubicades a l’oficina.

 

Configura fàcilment les rutes de les trucades, desvia trucades d’un telèfon a un altre fins i tot entre delegacions. També podràs establir paràmetres en funció dels horaris de cada departament o ubicació.

 

 

Necessites saber alguna cosa més per passar-te a la telefonia IP?

ESTÀS PREPARAT PER A L’APAGADA ANALÒGICA?

 

 

Deja una respuesta