Avisos legals

L’accés a REPROGIR i a la informació relativa a qualsevol de les marques i productes, així com a serveis i continguts comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des de la pàgina web de REPROGIR.

 

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

REPROGIR es reserva el dret a modificar-la en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor al moment de la seva publicació.

Els continguts del web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. REPROGIR es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o total els actuals continguts quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

 

MODEL DE POLÍTICA EXTERNA DE PRIVACITAT PER A LA PÀGINA WEB DE REPROGIR. REPROGIR, en compliment de la llei 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li facilita la informació necessària sobre el seu sistema per a la recollida i tractament de caràcter personal.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

REPROGIR compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

REPROGIR declara el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i el compliment de ls previsions legals que conté el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, als efectes ha establert tots el mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que vostè faciliti a REPROGIR, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables. Per tot això, informa de la seva política de protecció de dades, perquè vostè determini voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a REPROGIR.

REPROGIR l’informa igualment que les dades de caràcter personal que vostè faciliti en un formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de GIROCOPI S.L.. A l’efecte de donar compliment al que preveu la LOPD, li comuniquem que GIROCOPI S.L. amb domicili social al C/ Triops s/n, 17833 – Fontcoberta, NIF. B17580804 Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tomo 1363, Folio, 128, Hoja GI-23021, és qui decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualsevol dels formularis disposats als efectes a la pàgina web ubicada a l’adreça d’internet www.reprogir.com.

Per integrar les seves dades al fitxer de REPROGIR cal el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, escollint l’opció HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT que es presenta en cada formulari de sol·licitut de dades.

Les dades que vostè facilita a REPROGIR tenen com a finalitat poder ser utilitzats per REPROGIR  pel desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies del seu negoci, així com per a activitats de promoció dels seus productes. Aquestes dades podran ser cedides a altres empreses que pertanyen al grup REPROGIR.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari, la resposta a preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes, impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita.

Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personal que es troben en els fitxers de REPROGIR, així com de les comunicacions que s’hagin produït respecte a les seves dades, sol·licitant per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets, podrà dirigir-se a REPROGIR, C/ Triops, s/n  17833 – Fontcoberta, o per correu electrònic a info@reprogir.com.

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, REPROGIR utilitzarà cookies. Les cookies són fitxers de text que els servidors envien al seu disc dur per facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les cookies de REPROGIR, és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les cookies no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on es troba vostè. Si tot i això no desitja que s’instal·li en el seu disc dur cap cookie, sol·licitem que configuri el navegador del seu ordinador per no rebre’n. No obstant això, li fem saber, que, en tot cas, la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.

Amb la mateixa finalitat d’adequar als seus gustos als serveis que se li ofereixen, així com per poder analitzar el funcionament del sistema, els moviments realitzats a través del seu ordinador a REPROGIR quedaran registrats en un arxiu. Aquest arxiu de moviments permet a REPROGIR localitzar les incidències i els problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible, seguir oferint els serveis que heu demanat, conèixer millor les seves preferències i oferir-li altres serveis que es puguin adequar als seus gustos.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La pàgina web de REPROGIR, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquesta, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals REPROGIR o les empreses a les quals representa, són titulars o legítimes llicenciatàries.

REPROGIR no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del web de REPROGIR quan la titularitat dels mateixos no correspongui a REPROGIR ni a les empreses del seu grup.

 

USOS PROHIBITS I PERMESOS

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Tanmateix, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament pel seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de REPROGIR. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de REPROGIR o de les empreses del seu grup.

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi REPROGIR, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de REPROGIR diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça URL http://www.reprogir.com, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de REPROGIR o la informació continguda en elles sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

 

RESPONSABILITATS

REPROGIR no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del lloc REPROGIR que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

REPROGIR no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del lloc REPROGIR mitjançant enllaços, hipervincles o links al web REPROGIR o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de REPROGIR, excepte autorització expressa d’aquesta última.

REPROGIR no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del web per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix Grup econòmic, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l’anterior puguin produir per: I. Absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència. II. Incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractual. III. Incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació. IV. Infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones. V. En general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulti d’aplicació.

REPROGIR tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: I. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de REPROGIR. II. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre. III. Ús indegut o inadequat de les pàgines web de REPROGIR. IV. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats d’aquest, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.