Copia Autentica

Solució documental

 

Copia Autentica és una solució d’escaneig massiu o puntual, de documents amb còpia autenticada.

 

Aquesta solució documental transforma els documents en format paper a format electrònic, garantint una copia autèntica, i permetent la interoperabilitat del procediment, tal com regula la llei.

 

Copia Autentica crea el document electrònic, les metadades, la firma digital i el segell de temps, i realitza aquest tràmit d’una manera fàcil, ràpida i eficient, amb totes les garanties.