HP segueix compromès amb la sostenibilitat 🌿

El fabricant compleix amb 16 dels 17 objectius marcats per l’ONU en matèria de desenvolupament sostenible 

 

 

La societat està experimentant canvis radicals a causa del ràpid avanç de la innovació i la tecnologia, per això és necessari dur a terme noves iniciatives de sostenibilitat que impactin positivament i puguin compensar la voracitat a l’hora de consumir els recursos del planeta, que actualment és 1,7 vegades més ràpida que el que el planeta és capaç de regenerar

Qualsevol granet de sorra que es posi en aquest aspecte és fonamental, tant a nivell personal com corporatiu, ja que segons les previsions, al 2050 necessitarem els recursos de dos planetes i mig per a compensar-la

 

HP reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat amb una estratègia basada en tres pilars: Planeta, Persones i Comunitat.

Us expliquem els aspectes més destacats que ha aconseguit en l’últim any:

 

PLANETA 🌍

· Reducció d’un 10% de la intensitat d’emissions de GEI en el portfoli de productes (des de 2015).
· El 100% d’energia elèctrica procedeix de fonts renovables (en les seves instal·lacions d’Estats Units).
· El 47% d’energia elèctrica procedeix de fonts renovables (a escala global).
· S’han utilitzat més de 21.000 tones de plàstic reciclat en consumibles i hardware d’HP.
· S’han reciclat 325 tones de plàstic en nous productes.
· S’han arreglat 4,34 milions d’unitats de hardware
· S’han reutilitzat 1,25 milions d’unitats de hardware o s’han posat al mercat un altre cop.
· S’han reciclat 200 tones de hardware i consumibles (des de principis de 2016).

 

PERSONES 👤

· HP té un Consell de direcció amb més diversitat que qualsevol altra empresa dels Estats Units.
· Hi ha un 8,6% més de dones directives (des de 2015).
· Hi ha un 31,3% de dones en llocs de vicepresidència a temps complet.
· Hi ha un 30,3% de dones en llocs de directora a temps complet.
· Un 59,4% de totes les contractacions fetes als Estats Units, són de grups habitualment subrepresentats.
· El 88% d’empleats creuen que HP valora la diversitat.
· S’han invertit 219 milions de dòlars en les minories i en negocis en els quals les titulars són dones.

 

COMUNITAT 💬

· Més de 21 milions d’estudiants i adults s’han beneficiat de les solucions educatives basades en tecnologia d’HP (des de 2015).
· Prop de 750.000 nous usuaris d’HP Life registrats entre 2012 i 2018 (166.000 d’ells des de 2016).
· Més de 100 escoles ofereixen HP Learnig Studios a nivell mundial per les diferents regions.
· Més de 5 milions de PC subministrats a escoles.
· Més de 140.000 hores de voluntariat aportades per empleats d’HP, valorades en 4,3 milions de dòlars.
· 2,07 milions de dòlars en efectiu aportats per empleats.
· 7,53 milions de dòlars en donacions corporatives.
· 4,34 milions de dòlars en donacions de l’HP Foundation.

 

 

 

Deja una respuesta