IMPRESSIÓ: OPORTUNITATS PER AL 2019

Els experts preveuen oportunitats de creixement en el segment de dispositius multifuncionals tant d’injecció de tinta com làser, i també pel que fa a impressores làser compactes. Igualment, augmentarà la demanda de serveis gestionats d’impressió.

Es preveu que les vendes de hardware d’impressió a Europa es mantindran estables. Tanmateix hi haurà cert creixement pel que fa a l’adquisició de dispositius multifuncionals per part de consumidors, pimes i empreses.

Durant l’any vinent, els clients tindran els ulls ben oberts davant l’aparició de qualsevol nova tecnologia dissenyada per a millorar la velocitat, el volum d’impressió i que a l’hora permeti reduir el cost per pàgina. També s’esperen oportunitats de creixement degut a la demanda creixent d’impressores làser compactes.

Els serveis gestionats d’impressió experimentaran la consolidació del mercat i una transició continua cap als models de negoci contractuals. Els proveïdors afegirem valor per ajudar als nostres clients a preveure costos i augmentar el temps d’activitat i la millora de la seguretat.

En general, la migració cap a la comunicació digital als mitjans i a la publicitat, tindrà un gran impacte al sector de la indústria gràfica i la impressió arreu del món. S’espera un creixement de la demanda important en el segment de la impressió pel que fa a envasos i packaging.

 

Quins són els dispositius o serveis més adequats per a la vostra empresa?   

    

Deja un comentario