PERQUÈ ENS PREOCUPA LA PRIVACITAT DE LES TEVES DADES

Els dispositius multifuncionals de Konica Minolta suporten els requisits del Reglament General de Protecció de Dades o RGPD*

 

Una gran varietat de funcions i serveis de Konica Minolta, t’ajudaran a mantenir segura la informació personal identificable dels vostres treballadors i clients i assisteixen al teu Responsable de Tractament de Dades en la custòdia dels documents i processos de negoci.

 

PERQUÈ ENS PREOCUPA LA PRIVACITAT DE LES TEVES DADES

 

Quina informació personal s’emmagatzema? Aquestes dades es fan servir per al seu propòsit original?

 

🔑 Qui hi té accés?

💾 On s’emmagatzemen?

🔓 Com es gestionen les fugues i la ciberseguretat?

🔄 Com s’intercanvien les dades si les sol·licita un client o un treballador?

👤 Qui és el responsable del compliment de la llei?

 

 

Segons aquest reglament, els usuaris tindran garantit un accés fàcil i ràpid a les seves dades personals, perquè els resulti més senzill saber quina mena d’informació personal es troba en poder de les empreses i entitats públiques.

El reglament té com a objectiu millorar la seguretat i l’accés a la informació de caràcter personal.

 

Descobreix com transformar el teu flux d’informació i com organitzar els teus processos de negoci

 

📄 PDF informatiu

 

 

*El GDPR és el Reglament General de Protecció de Dades, un marc de treball per a tota la Unió Europea que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018.

Deja una respuesta