DocuWare

Solucions documentals

Dependre de documents en paper, juntament amb els enormes costos i la ineficiència inherents a la compra, ús i emmagatzematge del paper, és una proposta perdedora. I això sense esmentar les repercussions mediambientals. Una estratègia més adequada: centrar-se en la informació, no en el mitjà. I permetre que DocuWare automatitzi tot el procés de captura, organització, accés, visualització, col·laboració, actualització, integració i personalització d’aquesta informació.

DocuWare és un sistema de gestió documental amb tecnologia avançada per realitzar una gestió professional del contingut empresarial i optimitzar l’emmagatzematge electrònic.

Permet consultar els documents independentment del seu format o origen en el moment i lloc en què es necessiten permetent optimitzar l’eficiència del negoci.

Posseeix un poderós sistema d’emmagatzematge electrònic caracteritzat per un repositori central de documents, un servidor SQL integrat, connexions a Oracle, SQL i a altres bases de dades, transferències automàtiques de criteris d’indexació, indexació de text complet, gestió d’emmagatzematge jeràrquic i gestió distribuïda de dades. Pot crear arxivadors en CD i DVD, amb motor de cerca, oferint seguretat i flexibilitat.

DocuWare accedeix als documents des de qualsevol PC via internet o Intranet i arxiva tots els documents en arxivadors digitals dins d’un arxivador de documents centralitzat. Els empleats amb autorització poden accedir immediatament a la informació que necessiten, sigui el que sigui el format original. En qualsevol moment i lloc, i amb qualsevol dispositiu digital. Els documents són ordenats per tema o recuperats mitjançant cerques de text complet. DocuWare s’integra amb altres aplicacions a través d’interfícies estàndard amb ajuda de la seva potent eina de programació. Ara també disponible des de smartphones i tablets (iPhone, iPad, etc..).

docuware_

 

Documentació Docuware

Docuware + Plafí – Un cas d’èxit!

 

REPROGIR ( GIRONA ) – DOCUWARE