Solucions audiovisuals

Per les solucions audiovisuals, utilitzarem les tecnologies de la informació i comunicació, ja que aquestes ofereixen noves possibilitats al món de l’educació, fent així que l’aprenentatge sigui més eficaç. 

 

PROJECTORS-REPROGIRicona-solucions-audiovisuals-reprogirPACKS-REPROGIR

      PROJECTORS                PISSARRES DIGITALS                             PACKS