UN BON ENTORN D’IMPRESSIÓ PROFESSIONAL

Durant les últimes dècades la impressió ha viscut un procés evolutiu molt important. L’època on les impressores eren grans, cares, poc eficients i complicades d’utilitzar, de mantenir i d’amortitzar, ha quedat ja molt lluny.

 

Actualment, podem trobar solucions professionals amb preus molt assequibles que ens poden oferir un conjunt complet de característiques funcionals. 

 

Aquesta realitat ha tingut una conseqüència molt important. L’accés a equips d’impressió més econòmics i amb un major nivell de prestacions, ha elevat substancialment la seva importància a les empreses i els ha convertit en una peça clau per poder tirar endavant de forma òptima els cicles de treball diaris. 

 

 

Impressió i èxit professional

La impressió és una activitat habitual que es realitza en gairebé totes les empreses a nivell global, i d’ella depèn en gran mesura el bon ritme de treball, les capacitats productives, la qualitat dels treballs i els costos associats.

Per entendre millor aquesta realitat n’hi ha prou amb un exemple senzill: Imagina una multinacional dedicada al disseny gràfic que imprimeix milers de projectes al mes i els distribueix entre els seus clients. Si les seves impressores no són capaces d’aconseguir una qualitat d’impressió adequada, les seves despeses són massa elevades, treballen amb una velocitat molt baixa o no estan degudament protegides, aquesta empresa estarà patint ineficiències molt greus que li poden acabar costant molt car.

Si les impressores d’aquesta empresa no poden aconseguir una qualitat d’impressió adequada pels seus projectes, tindran menys impacte en el client, que podrà acabar rebutjant-los només per aquest detall, encara que en realitat sigui una proposta excel·lent. 

Per altra banda, els alts costos d’impressió poden acabar afectant negativament a l’empresa i la lentitud de treball acabarà limitant la capacitat productiva dels treballadors. 

I per últim, però no menys important, hi ha el tema de la seguretat. Una impressora insegura pot ser l’objectiu d’atacs externs que podrien derivar a accessos a informació confidencial, es podrien produir pèrdues de dades i documents a nivell intern, i això podria fer que s’acabés exposant a l’empresa a greus sancions.

 

La importància de saber triar

Partint de totes les claus que hem explicat en el punt anterior, podem entendre el pes que tenen les impressores com a eines de treball a l’hora de determinar l’èxit i el fracàs d’una empresa, i això ens porta a una altra qüestió fonamental, la presa de decisions.

A l’hora de triar un equip d’impressió o un conjunt d’equips d’impressió, per a la nostra empresa, s’ha de realitzar un estudi previ (consultoria) que ens permeti conèixer les necessitats reals. Aquest pas és clau per començar amb bon peu el camí cap a l’èxit, ja que d’això dependrà que tinguem les eines que realment necessitem.  

 

 

El més ideal és fer un estudi de cada departament, secció o grup de treball de l’empresa i fer una estimació del cicle mensual d’impressions per determinar la velocitat necessària i el nivell òptim de capacitat mensual que han de complir els equips d’impressió.

També s’han de valorar altres aspectes clau com per exemple la necessitat de disposar de capacitats multifuncionals, altres característiques avançades i mesures de seguretat imprescindibles

 

No hi ha cap dubte, la impressió conserva tota la seva importància en plena era digital i es manté com un pilar bàsic pel bon funcionament de qualsevol empresa.

Siguem-ne conscients. 

 

 

 

Deja una respuesta